Σχόλιο Αγορών- Σάββατο 06 Απριλίου 2013

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εβδομάδα έφτασε στο τέλος της όπου παρακολουθήσαμε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την νομισματική πολιτική των βασικών Κεντρικών Τραπεζών. Αν και η Τράπεζα της Ιαπωνίας ήταν αυτή που ξεχώρισε με την ιδιαίτερα επιθετική της πολιτική χαλάρωσης, εμείς θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ καθώς παρακολουθήσαμε μία ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση.

Σελίδες