Εβδομαδιαίο Σχόλιο Αγορών

Μία ήσυχη, αλλά ενδιαφέρουσα εβδομάδα έφτασε στο τέλος της η οποία βρήκε τις αγορές ρίσκου να έχουν ενισχυθεί όπως επίσης και η διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Η εξέλιξη αυτή έχει πολλούς και σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν εδώ τους οποίους θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε στη συνέχεια.

Σχόλιο Αγορών- Σάββατο 06 Απριλίου 2013

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εβδομάδα έφτασε στο τέλος της όπου παρακολουθήσαμε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την νομισματική πολιτική των βασικών Κεντρικών Τραπεζών. Αν και η Τράπεζα της Ιαπωνίας ήταν αυτή που ξεχώρισε με την ιδιαίτερα επιθετική της πολιτική χαλάρωσης, εμείς θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στις ΗΠΑ καθώς παρακολουθήσαμε μία ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση.

Σελίδες