ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - Βιογραφικό

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1989 στην Αθήνα. Από το 2013 είναι πτυχιούχος λογιστής και πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος στην λήψη και διαβίβαση εντολών χρηματοοικονομικών και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το 2016 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα πιστοποίησης διαχείρισης επενδύσεων του CFA Institute UK (Investment Management Certificate) το οποίο τον πιστοποιεί στην συμβουλευτική και την διαχείριση επενδύσεων. Παράλληλα είναι ενεργό μέλος του CFA Society το οποίο πέρα από τα προγράμματα διά βίου μάθησης που παρέχει, διαθέτει έναν από τους πιο αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας όσον αφορά τις επενδυτικές υπηρεσίες.


Έχει εργαστεί μέχρι σήμερα σε θέσεις τόσο του επενδυτικού τομέα όσο και του γενικότερου χρηματοοικονομικού κλάδου. Έχει επιτελέσει για δύο έτη οικονομικός διευθυντής της Κάπα Πι Α.Ε., ενώ στον επενδυτικό τομέα έχει εργαστεί ως Account Manager στην Worldspreads και την ETX Capital, Αγγλικές εταιρίες spread trading. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική του στην Αγροτική Τράπεζα στο τμήμα Marketing της Διεύθυνσης Επενδυτικών και Καταθετικών Προϊόντων και έχει υπάρξει ανεξάρτητος Broker διάφορων εταιριών online trading.


Με το moneyworld.gr, μοιράζεται το όραμά του, να δώσει στον απλό μέσο επενδυτή, υπηρεσίες τις οποίες διαθέτουν οι επαγγελματίες και οι θεσμικοί επενδυτές ή οι πελάτες personal banking των τραπεζών.

Προφίλ