Παρουσίαση μηνιαίας έκθεσης Αυγούστου 2018

Ο σύμβουλος επενδύσεων Φρουζάκης Θεοχάρης παρουσιάζει την μηνιαία έκθεση της moneyworld.gr για τον Αύγουστο του 2018 στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του moneyworld.gr