Μελέτη Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος

Αυτή η μελέτη έχει δημιουργηθεί από τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο σκοπός της είναι μία συγκεντρωτική απεικόνηση σε μηνιαία βάση της πορείας και της υγείας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Από αυτή την μελέτη μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα, ο κάθε ένας για τον τομέα του και για τον προγραμματισμό των προσωπικών του ή των επιχειρηματικών του οικονομικών.

Σύνολο χρηματοδότησης: 202.488.000.000€ (Δεκέμβριος 2017)

Σύνολο καταθέσεων: 152.468.000.000€ (Δεκέμβριος 2017)

Τα συνολικά ποσά καταθέσεων και χρηματοδότησης μας αποκαλύπτουν την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί εντός της οικονομίας. Η ποσότητα χρήματος είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος διότι η επέκταση ή η συρρίκνωσή του παρουσιάζει σημαντικό συσχετισμό με την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ετησιοποιημένη πιστωτική επέκταση μήνα: -5.3% (Δεκέμβριος 2017)

Ετησιοποιημένη καταθετική επέκταση μήνα: -3.2% (Δεκέμβριος 2017)

Στις ετησιοποιημένες επεκτάσεις συγκρίνουμε τον τρέχον μήνα αυτού του έτους με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου (παράδειγμα: Δεκέμβριο 2017 με Δεκέμβριο 2016) και υπολογίζουμε την ποσοστιαία μεταβολή. Εκτελούμε αυτό τον υπολογισμό κάθε μήνα καθώς είναι πιο αντιπροσωπευτικός από την σύγκριση του κάθε μήνα με τον αμέσως προηγούμενο λόγω της κυκλικότητας που παρουσιάζει η οικονομία (πιο ισχυρή τους καλοκαιρινούς μήνες και πιο ανίσχυρη τους χειμερινούς).

Σύνολο εργαζομένων: 3.818.300 (Οκτώβριος 2017)

Το σύνολο των εργαζομένων είναι επίσης ένα αντιπροσωπευτικό μέτρο για να μετρήσουμε την επέκταση ή την συρρίκνωση της αγοράς εργασίας. Αντί να μετράμε το ποσοστό της ανεργίας σε επιχικά διορθωμένα μεγέθη, μέτρο που περιέχει πολλές υποθέσεις οι οποίες με την σειρά τους ενέχουν σημαντικά εύρη στατιστικών λαθών, κοιτάμε τον απόλυτο αριθμό εργαζομένων.

Ετησιοποιημένη εργασιακή επέκταση μήνα: +3.3%

Επίσης συγκρίνουμε τον αριθμό των εργαζομένων ενός μήνα με τον αντίστοιχο αριθμό ένα χρόνο πριν. Με τον τρόπο αυτό βρίσκουμε την ποσοστιαία ανάπτυξη της αγοράς εργασίας σε ετήσια βάση. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μία σαφή εικόνα για το αν επεκτείνεται ή όχι η αγορά εργασίας.

Βρείτε μας επίσης στο

Facebook Twitter LinkedIN Google+

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)