Κίνδυνοι από την "Yield Curve" των ΗΠΑ

Κατά τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί μία σημαντική οριζοντιοποίηση της yield curve των ΗΠΑ. Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε κοντά στην έναρξη μίας περιόδου αναταράξεων λόγω του φαινομένου αυτού, ενώ έχει αρχίσει να ανησυχεί και τους κεντρικούς τραπεζίτες ανά τον κόσμο αν λάβουμε υπ’ όψη ότι η εξέλιξη αυτή συζητείτε στις συνεδριάσεις των ΔΣ των σημαντικότερων Κεντρικών Τραπεζών.

Πριν σχολιάσουμε το γεγονός αυτό, αρχικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με λίγη θεωρία. Τι ακριβώς είναι η yield curve και γιατί είναι ένας τόσο σημαντικός δείκτης; Η yield curve είναι μία φωτογραφική απεικόνιση σε μία συγκεκριμένη στιγμή των αποδόσεων που έχουν ομόλογα μίας συγκεκριμένης κατηγορίας με διαφορετική ημερομηνία λήξης το κάθε ένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μελετάμε τα ομοσπονδιακά ομόλογα των ΗΠΑ σε λήξεις από ένα μήνα μέχρι 30 χρόνια. Μία κανονική yield curve έχει την πιο κάτω μορφή.

Όπως μπορούμε εύκολα να δούμε, όσο πιο μακροπρόθεσμη είναι η λήξη ενός ομολόγου, τόσο μεγαλύτερο είναι το ετήσιο επιτόκιό του. Αυτό αντανακλά την υψηλότερη “αποζημίωση” που λαμβάνουν οι επενδυτές για την τοποθέτηση των χρημάτων τους για περισσότερα χρόνια.

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε την πορεία της yield curve των ΗΠΑ από το 2015 μέχρι το 2018 ώστε να δούμε την πορεία προς την οριζοντιοποίηση που έχει παρατηρηθεί.

Η συνέχεια της μελέτης βρίσκεται στο Trading Academy

Βρείτε μας επίσης στο

Facebook Twitter LinkedIN Google+

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)