Τα επενδυτικά συμπεράσματα που βγαίνουν από την έκθεση της ΕΚΤ.

Η οικονομία της Ευρωζώνης συνεχίζει όχι μόνο να επιταχύνει, αλλά οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ κάνουν λόγο για ακόμα ισχυρότερη ανάπτυξη κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται στο 1.9% το 2017, στο 1.8% το 2018 και στο 1.7% το 2019 βάσει των επίσημων στοιχείων της ΕΚΤ. Παράλληλα με την οικονομία της Ευρωζώνης, ευοίωνες είναι οι προοπτικές και για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το αδύναμο πρώτο τρίμηνο του 2017. Αναλύοντας τις επιχειρηματικές και τις καταναλωτικές στατιστικές έρευνες θα δούμε ότι οι προοπτικές κινούνται σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα διεθνώς. Η παγκόσμια ανάπτυξη εκτός Ευρωζώνης αναμένεται να βρεθεί στο 3.5% το 2017 και στο 3.8% τα δύο επόμενα έτη βάσει πάντα των επίσημων εκτιμήσεων της ΕΚΤ.

Οι εξαγωγές της Ευρωζώνης ωφελούνται σημαντικά από την ανάπτυξη διεθνώς καθώς η ζήτηση για Ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνεται σημαντικά τόσο ανάμεσα στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Με αυτό τον τρόπο αντισταθμίζεται κάπως η μείωση του εμπορικού πλεονάσματος που είχε η Ευρωζώνη έναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θετικά αυτά στοιχεία επισκιάζονται κάπως από την ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών στην Ευρωζώνη η οποία οδηγεί σε μία μείωση του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών.

Οι επενδύσεις στην ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται καθώς η εξωτερική ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται και τα δημοσιονομικά μέτρα σε κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να διεγείρουν την ανάκαμψη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Μία ανάκαμψη η οποία έχει αρκετούς παράγοντες όπως η βελτίωση στις εκτιμήσεις σχετικά με την παραγωγή και την μεταποίηση, την αύξηση των βιομηχανικών παραγγελιών και την βελτίωση στις προσδοκίες για τις τελικές τιμές πώλησης. Η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακος έχει φτάσει σε προ κρίσης επίπεδα στις αρχές του 2017, ενώ στα αρνητικά έχουμε τις εκτιμήσεις ότι η επιχειρηματική χρηματοδότηση θα γίνει πιο δύσκολη στα επόμενα έτη (tapering και πιθανή αύξηση επιτοκίων).

Η αγορά εργασίας αναμένεται να συνεχίσει να κινείται ανοδικά τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, σταδιακά θα χάσει ταχύτητα καθώς η προσφορά εξειδικευμένης εργασίας θα μειωθεί σε κάποιες χώρες μειώνοντας την ανάπτυξη της απασχόλησης και οδηγώντας σε αύξηση των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο. Αυτό θα οδηγήσει σε μία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κάτι που αντανακλά την αύξηση της εκμετάλλευσης τόσο της εργασίας όσο και του κεφαλαίου καθώς το ανεκμετάλλευτο απόθεμα εργασίας και κεφαλαίου μειώνεται. Το επίπεδο της ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 8.3% το 2019, όμως θα παραμείνει πάνω από το προ κρίσης επίπεδο του 7.5% το 2007.

Σε επίπεδο τιμών τώρα, ο πληθωρισμός αναμένεται να κλείσει στο 1.5% το 2017. Στη συνέχεια θα κινηθεί στο 1.3% το 2018 πριν κινηθεί και πάλι ανοδικά στο 1.6% το 2019. Η διαφοροποίηση στην αναμενόμενη κίνηση του πληθωρισμού των καυσίμων και των τροφίμων σε σχέση με τον πληθωρισμό εξαιρουμένων καυσίμων και τροφίμων είναι υπεύθυνη για αυτή την αυξομείωση του γενικού πληθωρισμού μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο πληθωρισμός χωρίς τρόφιμα και καύσιμα αναμένεται να κινηθεί σταθερά ανοδικά μέχρι το 2019 με κυριότερη πηγή την αύξηση του κόστους ανά μονάδα εργασίας καθώς μειώνεται το απόθεμα αυτής. Το κόστος ανά μονάδα εργασίας αναμένεται να κινηθεί ανοδικά κατά 1.7% το 2017 και να φτάσει σε ταχύτητα ανάπτυξης 2.4% το 2019. Όπως έχουμε αναφέρει και στην αντίστοιχη μελέτη για τις ΗΠΑ, πρόκειται για τον πρόδρομο του στασιμοπληθωρισμού, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μεσοπρόθεσμα (2018).

Σε σχέση με τις προβλέψεις του πρώτου τριμήνου, η ΕΚΤ αναθεώρησε πτωτικά την πορεία του πληθωρισμού, κάτι που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μικρότερες του αναμενόμενου τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα ο πληθωρισμός εκτιμάται χαμηλότερος λόγω της ανατίμησης του ευρώ και της εσωτερικής υποτίμησης που έχει λάβει χώρα σε κάποιες από τις χώρες που μοιράζονται το ευρώ.

Το συμπέρασμά μας είναι ότι ο οικονομικός κύκλος μάλλον βρίσκεται στα τελευταία του στάδια, αν δεν βρεθεί τρόπος να αποφύγουμε το στάδιο του στασιμοπληθωρισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χτίσουμε short τοποθετήσεις ή να πουλήσουμε long τοποθετήσεις. Η οικονομία, αλλά και οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν να δώσουν καλύτερα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους ή το πρώτο μισό του 2018. Μέχρι τότε, έχουμε την δυνατότητα να επανελέγξουμε τα σενάριά μας και να αναπροσαρμόσουμε τις αποφάσεις μας. Για την ώρα όμως, και για τους επόμενους μήνες παραμένουμε στο βασικό μας σενάριο το οποίο είναι αγορές στις διορθώσεις των χρηματιστηριακών δεικτών.

Στην περίπτωση που κάποιος έκτακτος πολιτικός, γεωπολιτικός, μακροοικονομικός ή επιχειρηματικός κίνδυνος εμφανιστεί, εννοείται ότι θα υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση και η αλλαγή των σεναρίων μας.

Βρείτε μας επίσης στο

Facebook Twitter LinkedIN Google+

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)