Αυστραλία, το διαμάντι του νοτίου ημισφαιρίου

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικονομία της Αυστραλίας βρίσκεται σε έναν ενάρετο κύκλο όπου σχεδόν όλα τα σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία κινούνται θετικά με την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας να έχει διατηρήσει το επιτόκιο στο 1.50% από τον Αύγουστο του 2016 και δίχως να έχει κάνει κάποια κίνηση επιπλέον χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των εκτιμήσεων της Κεντρικής Τράπεζας, ο πληθωρισμός (τόσο ο συνολικός όσο και ο core) αναμένεται να κινηθούν στο 2% στις αρχές του 2018 από το 0.5% που βρέθηκαν και οι δύο στο πρώτο τρίμηνο του 2017. 

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το σύνολο του 2016 βρέθηκε στο 2.50% και η Τράπεζα εκτιμά ότι θα φτάσει σε επίπεδα άνω του 3.00% το πρώτο μισό του 2018. Βασικότεροι λόγοι της επιτάχυνσης είναι η απομάκρυνση στο παρελθόν της πτώσης των επενδύσεων εξόρυξης και η αύξηση των εξαγωγών πρώτων υλών.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμούς μεγαλύτερους από τους μέσους των τελευταίων ετών, σε συνάρτηση με τις προβλέψεις που εξέδωσε η Τράπεζα κατά την ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής του Φεβρουαρίου. Παράλληλα, αν η ανάπτυξη των μισθών επιταχυνθεί ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εξαγωγών, τότε η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμα ισχυρότερα. Πίεση στην ιδιωτική κατανάλωση θα επιφέρει η επιλογή των ιδιωτών, αντί να αυξήσουν την κατανάλωση, να μειώσουν το ιδιωτικό χρέος. Μία ακόμα πηγή κινδύνου για την ιδιωτική κατανάλωση θα μπορούσε να είναι η πτώση των τιμών κατοικιών η οποία έχει αρχίσει και κάνει την εμφάνισή της.

Οι περισσότερες από τις επιχειρηματικές έρευνες που η Τράπεζα παρακολουθεί κινούνται θετικά, ενώ οι δείκτες επιχειρηματικών προθέσεων βελτιώνονται. Υπάρχουν και κάποιες έρευνες, όπως η ABS Capital Expenditure Survey οι οποίες υποδηλώνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να παρατηρήσουμε μία διευρυμένη άνοδο του επιχειρηματικού κλίματος.

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία αυξήθηκε στο 5.9% τους προηγούμενους μήνες, όμως η Τράπεζα εκτιμά ότι θα κινηθεί και πάλι πτωτικά κατά το 2017 καθώς η πλεονάζουσα προσφορά εργασίας κινείται πτωτικά. Αυτό φαίνεται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό που έχει η χώρα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της απασχόλησης η οποία προήλθε κατά κύριο λόγο από συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, σε αντίθεση με το 2016 όπου οι περισσότερες συμβάσεις ήταν μερικής απασχόλησης. Οι έρευνες της Τράπεζας υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της απασχόλησης θα επιταχυνθεί αργότερα μέσα στο έτος κάτι που θα οδηγήσει σε επιτάχυνση και το κόστος εργασίας.

Ευνοϊκά για την Αυστραλία έχει κινηθεί και το διεθνές σκηνικό καθώς οι βασικότεροι εμπορικοί εταίροι της Αυστραλίας παρακολούθησαν τις οικονομίες τους να κινούνται θετικά σε όλους τους τομείς όπως η βιομηχανική παραγωγή, η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ θετικά συμβάλει και η γενικότερη βελτίωση των συνθηκών του διεθνούς εμπορίου. 

Βασικότερη πηγή ρίσκου για την Αυστραλία, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η οικονομία της Κίνας. Αν και έχει διατηρήσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, δείχνει να ωριμάζει ως οικονομία καθώς οι υπηρεσίες αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της Κίνας. Η εκρηκτική άνοδος των κατοικιών αποτελεί ήδη πρόβλημα για τις αρχές, ενώ γίνονται ήδη προσπάθειες για τον περιορισμό της αγοράς ακινήτων διότι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αρκετούς καιροσκόπους. Η αγορά ακινήτων της Κίνας αποτελεί μία διαχρονική πηγή αβεβαιότητας για τις εξαγωγές της Αυστραλίας. Τέλος, οι Κινέζικες αρχές θα έρθουν αντιμέτωπες με την ολοένα αυξανόμενη μόχλευση της οικονομίας της Κίνας, όταν η ανάπτυξή της θα αρχίσει να επιβραδύνει.

Το συμπέρασμά μας από την ανάλυση είναι πως στους επόμενους μήνες, και μάλιστα προς το τέταρτο τρίμηνο του 2017, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα έρθει αντιμέτωπη με το δίλημμα ενός ισχυρότερου Αυστραλιανού δολαρίου ή μίας υπερθέρμανσης της οικονομίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι το δεύτερο σενάριο είναι πολύ πιο επικίνδυνο, θα μπορούσαμε να αναμένουμε ότι μία αντιστροφή της νομισματικής πολιτικής με μία αύξηση των επιτοκίων είναι πιθανή για τις αρχές του 2018. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ισχυροποίηση το δολάριο Αυστραλίας προς το τέλος του έτους. Συνεχίζουμε μέχρι τότε να παρακολουθούμε σε μηνιαία βάση την κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα, καθώς είναι ο βασικότερος αποτρεπτικός παράγοντας του σεναρίου που περιγράφουμε.

Βρείτε μας επίσης στο

Facebook Twitter LinkedIN Google+

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)