Μακροοικονομική ανάλυση Ευρωζώνης 23/05/2017

Δείτε το βίντεο εδώ