Ποσοτική σύσφιξη ??

Έχει ήδη γίνει λόγος για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve στα διεθνή site και ειδησεογραφικά πρακτορεία. Πηγή όλων είναι η δημοσιοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση του FOMC, όπου για πρώτη φορά μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης γίνεται λόγος για την ανάσχεση και την σταδιακή απόσυρση των έκτακτων μέτρων χαλαρής - διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής.

Ουσιαστικά η ποσοτική χαλάρωση είναι η παροχή ρευστότητας στην οικονομία μέσω αγοράς τίτλων από την δευτερογενή αγορά. Με τον τρόπο αυτό, οι πωλητές των ομολόγων που λαμβάνουν τα χρήματα, είτε τα επενδύουν σε άλλες τοποθετήσεις είτε τα καταναλώνουν σε άλλες δράσεις. Η παροχή ρευστότητας με αυτόν τον τρόπο γίνεται ώστε να μην χρηματοδοτηθεί άμεσα με έκδοση χρημάτων η κεντρική κυβέρνηση και να τιμολογούνται τα ομόλογα μέσω της διαπραγμάτευσης στις αγορές.

Η ποσοτική σύσφιξη είναι ακριβώς η αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα πουλά τα ομόλογα στην αγορά (σε επενδυτές) οι οποίοι μεταφέρουν χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα για την αγορά τους και τα αποσύρουν από άλλες τοποθετήσεις ή αποταμιεύσεις.

Η ενέργεια της ποσοτικής χαλάρωσης επεκτείνει τον ισολογισμό μίας Κεντρικής τράπεζας μέσω της αύξησης τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού της. Το αντίθετο συμβαίνει κατά την ποσοτική σύσφιξη. Η σύγχρονη τραπεζική λειτουργεί με τρόπο τέτοιο όπου το σύνολο του ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας ισούται με τα βασικά χρηματικά ισοδύναμα μίας οικονομίας (base money).

Οπότε η Federal Reserve αν αποφασίσει τελικά να προβεί στην ποσοτική σύσφιξη, στην ουσία θα αφαιρέσει χρήμα από την αγορά (πιο λαϊκά θα καταστρέψει χρήμα). Είναι μία κίνηση με σκοπό να προστατέψει την οικονομία από την απότομη άνοδο του πληθωρισμού η οποία προκύπτει από την υψηλή τραπεζική μόχλευση (Μ4 / Μ0).

Πολλοί αναφέρουν την εξέλιξη αυτή ως μία αρνητική είδηση η οποία θα πατήσει φρένο στην ανάπτυξη, θα περιορίσει την μόχλευση και ουσιαστικά θα ρίξει τις αγορές μειώνοντας την διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Σε πολύ βραχυπρόθεσμο επίπεδο κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Μεσοπρόθεσμα όμως, η Federal Reserve δεν θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή αν δεν είναι αναγκαία για την «υγεία» της οικονομίας. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης σημαίνει ότι η Fed προβλέπει ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα επιταχυνθεί κατά τους επόμενους μήνες.

Όσον αφορά τα πρακτικά τώρα, διαβάσαμε ότι όποια κίνηση σύσφιξης θα πρέπει να είναι σταδιακή και προβλέψιμη. Θα πρέπει να ανακοινώνεται αρκετά νωρίτερα μέσω των συνεντεύξεων τύπου νομισματικής πολιτικής. Η πρόθεση της Fed να προχωρήσει τόσο προβλέψιμα και τόσο αργά στην σύσφιξη σημαίνει ότι θέλει οι κινήσεις της να προεξοφλούνται πολύ νωρίτερα από τις αγορές και με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθεί η μικρότερη δυνατή μεταβλητότητα.

Επίσης, η μείωση των υπό κατοχής Fed ομολόγων δεν θα πραγματοποιηθεί με πωλήσεις ομολόγων, αλλά με ωρίμανση αυτών και μείωση του ποσοστού επανεπένδυσης. Αυτή είναι μία κίνηση που εξίσου μειώνει την μεταβλητότητα καθώς οι αγορές που έχει κάνει η Fed τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων με σταδιακές λήξεις κάθε μήνα. Οπότε δεν θα χρειαστεί κάποιο μήνα να αποσύρει μία «μεγάλη» ποσότητα χρημάτων.

Σημαντικότερο όλων είναι ότι τα μέλη του FOMC συμφωνούν ότι σε περίπτωση που στο μέλλον κάποιος κίνδυνος αποσταθεροποιήσει την οικονομία, θα επανεκκινήσουν αμέσως την επανεπένδυση των λήξεων αντί να προχωρήσουν σε κινήσεις μείωσης επιτοκίων.

Καταλήγοντας, ο τρόπος με τον οποίο η Fed προανακοινώνει τις κινήσεις μας καθησυχάζει ότι δεν θα δούμε κάποια απότομη κλιμάκωση της μεταβλητότητας και όλες οι μελλοντικές κινήσεις θα επικοινωνηθούν νωρίτερα από την εκτέλεσή τους. Επίσης η κίνηση αυτή αποκαλύπτει την εμπιστοσύνη της Fed στην οικονομία μεσοπρόθεσμα κάτι που κατ’ επέκταση βοηθά την διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Βρείτε μας επίσης στο

Facebook Twitter LinkedIN Google+

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)