Οι πιθανότητες διόρθωσης των χρηματιστηριακών δεικτών έχουν αυξηθεί

Τις τελευταίες εβδομάδες είναι διάχυτη η αβεβαιότητα σχετικά με την εκπλήρωση της “υπόσχεσης” της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την δημοσιονομική χαλάρωση. Αυτή η ανησυχία είχε αρχικά εκφραστεί μέσω δημοσιογραφικής εργασίας, όμως πρόσφατα παρατηρήσαμε αμφιβολίες σχετικά με την υλοποίηση της δημοσιονομικής χαλάρωσης των ΗΠΑ στο Economic Bulletin της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη αμφιβολία έχει εκφραστεί ως ρίσκο τόσο για την εγχώρια ανάπτυξη των ΗΠΑ όσο και για την παγκόσμια.

Σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, ήρθε να προσθέσει και η ίδια η Federal Reserve μέσα από την δημοσιοποίηση των τελευταίων της πρακτικών. Εκεί, ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει πως αν και οι συμμετέχοντες στο FOMC συνεχίζουν να εκτιμούν ότι η δημοσιονομική χαλάρωση θα εφαρμοστεί, δεν θα δούμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη πριν το 2018. Αυτός είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους όπου η μέση εκτίμηση για την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ ήταν ελαφρώς επιδεινωμένη σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση του FOMC. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πιθανών πηγών κινδύνου που έχουμε αναφέρει, όπως οι εκλογές στην Γαλλία και την Γερμανία, το γεωπολιτικό ρίσκο σε Συρία και Κορέα, την κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Ευρωζώνης και την κακή κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κίνας. Με τον όρο “πιθανή πηγή κινδύνου” δεν εννοούμε μία κατάσταση η οποία αποτελεί άμεσο πρόβλημα για τις αγορές τώρα, αλλά μπορεί μέσα από την επιδείνωσή της να προκαλέσει μεταβλητότητα ή ακόμα και διόρθωση των αγορών.

Ο S&P500 όπου είναι ο δείκτης ο οποίος μας ενδιαφέρει περισσότερο όσον αφορά τις εξελίξεις που αναφέραμε, βρίσκεται σε αδυναμία να δημιουργήσει νέα υψηλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η αδυναμία αυτή είναι σίγουρα μέρος της προεξόφλησης των εξελίξεων που αναφέρουμε. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε ότι σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον επίπεδο, η άνοδος που έχουν σημειώσει οι μετοχές δεν είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεων για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (όλοι γνωρίζουμε τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ μέχρι και το 2019), αλλά αποτέλεσμα εκτιμήσεων για την μείωση της εταιρικής φορολογίας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε δύο φορές πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με το αν οι προοπτικές επιπλέον ανόδου είναι μακροπρόθεσμες ή αποτελούν την προεξόφληση ενός βραχυπρόθεσμου μόνο παράγοντα.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, ανακοινώθηκε η πορεία των ωρομισθίων στις ΗΠΑ, όπου για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας το μέσο ωρομίσθιο σημείωσε άνοδο 3.25% για το σύνολο του 2016, ενώ το αντίστοιχο για το σύνολο των εργαζομένων για το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο σημείωσε άνοδο 2.75%. Όπως μπορούμε να δούμε, όσο η αγορά εργασίας πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, οι μισθοί τείνουν να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον πληθωρισμό κάτι που αντανακλά αφ’ ενός την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων και αφ’ εταίρου την έλλειψη διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής συχνά είναι η δυσκολία της περαιτέρω επέκτασης της δραστηριότητας των εταιριών και η αύξηση του μισθολογικού τους κόστους για το ίδιο επίπεδο παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή σε επίπεδο P/E έχει αντισταθμιστεί και με το παραπάνω  από τις εκτιμήσεις για την μείωση της εταιρικής φορολογίας, όμως μένει να δούμε το πότε κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί και πόση διάρκεια θα έχει το αποτέλεσμά του.

Οι πιο πάνω παράγοντες και εξελίξεις που αναφέρουμε, είναι οι βασικοί λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην αύξηση της πιθανότητας μίας βραχυπρόθεσμης διόρθωσης των χρηματιστηριακών αγορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε άμεσα την διόρθωση λαμβάνοντας θέσεις short sell καθώς πάντα μπορεί να δούμε νέα υψηλά πριν από μία βραχυπρόθεσμη διόρθωση. 

Το βασικό σενάριο της συνέχειας της ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών στο μεσοπρόθεσμο μέλλον (2017-2018) παραμένει. Η αναμενόμενη αυτή διόρθωση είναι λόγος για μικρότερη μόχλευση ή ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις κατά την εξέλιξή της.

Βρείτε μας επίσης στο

Facebook Twitter LinkedIN Google+

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)