Οι ΗΠΑ ως κυριότερη πηγή μεταβλητότητας

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν σχετικά ήρεμη για τις παγκόσμιες αγορές, χωρίς να παρουσιάζεται κάποια σημαντική εξέλιξη η οποία να προκαλεί αύξηση της μεταβλητότητας. Τα βασικά σενάρια, όπως αυτά τα έχουμε περιγράψει μέσα από τις τελευταίες μας αναλύσεις παραμένουν ενεργά.

Στις ΗΠΑ, η ενίσχυση του δολαρίου, των χρηματιστηριακών δεικτών και των επιτοκίων των ομολόγων οδηγήθηκαν σε παύση και μικρές διορθώσεις με αυτή του δολαρίου να είναι η περισσότερο αισθητή. Οι διορθώσεις αυτές οφείλονται στα ερωτηματικά που έχουν αναδυθεί σχετικά με την μελλοντική πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση και αν τελικά θα προχωρήσει άμεσα στην δημοσιονομική χαλάρωση την οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Τα ερωτηματικά αυτά ξεκίνησαν να αναδύονται καθώς, αν και δύο μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί οι παρεμβάσεις στην δημοσιονομική πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε η αδυναμία της κυβέρνησης να αποσύρει το ρυθμιστικό πλαίσιο της Υγείας που είχε εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση, γνωστό ως Obamacare. Πολλοί επενδυτές θεωρούν την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ ως πηγή αβεβαιότητας η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της μεταβλητότητας των αγορών διεθνώς. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές, καθώς είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν σημαντικά ακόμα και από τις εκτιμήσεις σχετικά με τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αν για παράδειγμα τα επιτόκια στις ΗΠΑ κινηθούν ακόμα πιο υψηλά λόγω της επερχόμενης πολιτικής, θα αναμένουμε μία σημαντική ροή κεφαλαίων από τις αναδυόμενες οικονομίες προς τις ΗΠΑ και προς διεθνές χρέος που έχει εκδοθεί σε δολάρια. 

Εκτός ΗΠΑ τώρα, υπόλοιποι κίνδυνοι που πιθανώς να σταθούν εμπόδιο στην ανοδική τάση των αγορών διεθνώς είναι οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή ένωση, το ύψος των κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη και οι νομισματική σύσφιξη που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις και την υπερβολική μόχλευση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.

Αν και όλα τα παραπάνω αποτελούν κινδύνους (ρίσκο) των αγορών, η μακροοικονομική και χρηματοοικονομική τάση παραμένουν ανοδικές. Ο κίνδυνος στις αγορές δεν είναι αιτία πτώσης ή ύφεσης, είναι μία πιθανότητα που μπορεί να εξελιχθεί σε αιτία. Πρέπει να τους παρακολουθούμε ώστε, αν μία βραχυπρόθεσμη διόρθωση των αγορών συνοδεύεται με μία σημαντική επιδείνωση ενός από τους κινδύνους, να μην την επιλέξουμε ως ευκαιρία τοποθέτησης, αλλά να μείνουμε εκτός.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι οι αγορές μπορεί να αντιδράσουν απότομα ανοδικά, αν κάποιος από τους κινδύνους που αναφέραμε, γίνει ξεκάθαρο ότι είναι πλέον αντιμετωπίσιμος και υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό διότι όλοι οι κίνδυνοι είναι ήδη προεξοφλημένοι στις τρέχουσες αποτιμήσεις των αγορών.

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)