Επενδυτική προσαρμογή ανάλογα την νομισματική πολιτική

Πολλές και σημαντικές ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής είχαμε αυτή την εβδομάδα από τις βασικότερες Κεντρικές Τράπεζες του κόσμου. Μετά την ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Federal Reserve τις οποίες καλύψαμε με ξεχωριστές αναλύσεις, σειρά πήραν η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η SNB της Ελβετίας και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Ας δούμε τα βασικότερα σημεία από τις ανακοινώσεις των τραπεζών.

Bank of Japan

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη τη στάση της νομισματικής της πολιτικής τόσο ως προς τα βασικά επιτόκια όσο και ως προς το πρόγραμμα αγοράς τίτλων (QQE - Qualitative & Quantitative Easing) το οποίο εκτελεί. Πιο συγκεκριμένα το βασικό επιτόκιο θα διατηρηθεί στο -0.10%, ενώ οι αγορές κρατικών ομολόγων θα διατηρηθούν στο επίπεδο των 80¥ τρις ανά έτος. Παράλληλα θα συνεχίσει τις επενδύσεις της σε ETFs εσωτερικού ύψους 6¥ τρις και REIT (Real Estate Investment Trusts) ύψους 90¥ δις.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα στην ανακοίνωσή της οι επενδύσεις έχουν αρχίσει και ανακάμπτουν δειλά δειλά καθώς η εταιρική κερδοφορία βελτιώνεται. Οι εξαγωγές παρουσιάζουν μία κάπως καλύτερη εικόνα, ενώ παράλληλα παρατηρείται μία αργή πρόοδος σε όλους τους μακροοικονομικούς τομείς.

Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί λίγο θετικά, περισσότερο λόγο του κόστους της ενέργειας, όμως ο στόχος του 2% παραμένει ακόμα μακριά.

Τα βασικά ρίσκα για την οικονομία της Ιαπωνίας όπως αυτά περιγράφονται από την Τράπεζα της Ιαπωνίας είναι το αντίκτυπο που θα έχει η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ στον υπόλοιπο κόσμο, η οικονομική δραστηριότητα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και ειδικά στους εξαγωγείς βασικών εμπορευμάτων (πρώτων υλών) και το γεωπολιτικό ρίσκο που αναπτύσσεται στην Κορέα και στην Νότια Σινική Θάλασσα.

Όσον αφορά το forward guidance, η τράπεζα αναφέρει πως θα συνεχίσει με τις αγορές τίτλων και τα χαμηλά επιτόκια μέχρι ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στο 2% αυτοτροφοδοτούμενος.

Βάσει των ανωτέρω καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία της Ιαπωνίας έχει μπει σε ένα πιο σταθερό ρυθμό με λιγότερες αβεβαιότητες και με έναν πληθωρισμό ο οποίος έχει ξεκινήσει να κινείται ανοδικά και αναμένεται να συνεχίσει την άνοδο αυτή. Αν λάβουμε υπ’ όψη και την βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο (καθώς οι Ιαπωνικές Εταιρίες προσανατολίζονται κυρίως στις εξαγωγές) τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο NIKKEI αποτελεί μία αρκετά ελκυστική επένδυση. Όμως βάσει των ρίσκων που έχουν αναφερθεί δεν θα πρέπει απλώς να αγοράσουμε με κλειστά μάτια μετοχές και να περιμένουμε. Θα περιμένουμε να δούμε κάποια διόρθωση του δείκτη της τάξης του 5% περίπου, ενώ κατά την διόρθωση θα θέλαμε να μην έχουμε σημαντική κλιμάκωση κάποιου από τα ρίσκα που αναφέρθηκαν. Τότε θα ήταν μία λογική κίνηση να τοποθετηθούμε στον NIKKEI έχοντας ως στόχο να δούμε νέα υψηλά.

Swiss National Bank

Η Τράπεζα ανακοίνωσε πως θα διατηρήσει την επεκτατική της πολιτική μέσω των αρνητικών βασικών επιτοκίων της τα οποία κυμαίνονται μεταξύ του -1.25% και του -0.25% όσον αφορά την χρηματοδότηση ενώ το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων διαμορφώνεται στο -0.75%.

Όπως αναφέρει ξεκάθαρα στην ανακοίνωσή της, εκτιμά ότι το Ελβετικό Φράγκο παραμένει σημαντικά υπερτιμημένο, οπότε μέσω της πολιτικής των αρνητικών επιτοκίων επιχειρεί να κάνει τις επενδύσεις σε Ελβετικό Φράγκο λιγότερο ελκυστικές ενώ μέσω της διάθεσής της να παρεμβαίνει στην διεθνή αγορά συναλλάγματος θα επιχειρεί να τοποθετεί ένα όριο ενίσχυσης του Ελβετικού Φράγκου.

Η εκτίμηση για τον πληθωρισμό για το 2017 αναθεωρήθηκε ανοδικά από το 0.1% στο 0.3%. Επίσης όσον αφορά την ανάπτυξη της Ελβετικής Οικονομίας προβλέπει μία σταθερή ανάπτυξη της τάξης του 1.5% για το ίδιο έτος.

Στα ρίσκα για την εσωτερική οικονομία εστιάζει στη  ανισορροπία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ την ανάπτυξης της αγοράς των ενυπόθηκων δανείων και των τιμών των κατοικιών. Όπως αναφέρει θα ελέγχει στενά τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα και θα είναι έτοιμη να επέμβει με μία αλλαγή στο αντικυκλικό ελάχιστο αποθεματικό των τραπεζών.

Σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας, και η SNB κάνει λόγο για την βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας με βασικότερα ρίσκα τις πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ και την διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτήν.

Αν και η SNB είναι ξεκάθαρη σχετικά με τις κινήσεις της, δεν θα επέλεγα να προτείνω κάποια κίνηση ούτε στον δείκτη SMI ούτε στο Ελβετικό Φράγκο καθώς όπως έχουμε δει, η SNB συνηθίζει να παρεμβαίνει απότομα και απροειδοποίητα σχετικά με την φύση της παρέμβασης και έτσι να δημιουργεί υψηλή μεταβλητότητα.

Bank of England

Ίσως στην σημαντικότερη ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής του μήνα δεδομένου των πολιτικών εξελίξεων, η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει την νομισματικής της πολιτική σταθερή. Το βασικό της επιτόκιο διατηρήθηκε στο 0.25% και το απόθεμα ομολόγων που διατηρεί θα διαμορφωθεί στα 10£ δις για εταιρικά ομόλογα επενδυτικής αξιολόγησης και στα 435£ δις για τα κρατικά ομόλογα.

Μετά το δημοψήφισμα σχετικά με την αποχώρηση από την ΕΕ, η νομισματική πολιτική εξαρτάται κυρίως από την εξέλιξη της ζήτησης, την δυναμική της προσφοράς, την συναλλαγματική ισοτιμία και τέλος τον πληθωρισμό. Η Τράπεζα εκτιμά μία μείωση της συνολικής ζήτησης ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης από τα νοικοκυριά των οποίων η ανάπτυξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος επιβραδύνεται. Οι ειδικοί επί του θέματος αναφέρουν ότι οι λιανικές πωλήσεις έχουν επιβραδυνθεί αισθητά.

Σε επίπεδο συνολικής ανάπτυξης του ΑΕΠ, η οικονομία κινείται κοντά στο ιστορικό της μέσο και αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από όσο αρχικά εκτιμούνταν. Η πτώση στην ιδιωτική κατανάλωση έχει αντισταθμιστεί πλήρως από την μείωση του εμπορικού ελλείμματος λόγω της πτώσης της αξίας της λίρας και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης που παρατηρείται στην παγκόσμια αγορά.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1.8% τον Ιανουάριο, και η Τράπεζα εκτιμά ότι θα κινηθεί πάνω από τον στόχο του 2% κατά τους επόμενους μήνες πριν κορυφωθεί περίπου στο 2.75% στις αρχές του 2018, από όπου θα κινηθεί και πάλι πτωτικά. Η κίνηση αυτή του πληθωρισμού αντανακλά απόλυτα τις εκτιμήσεις σχετικά με την λίρα για το διάστημα αυτό.

Όπως καταλαβαίνουμε, η Κεντρική τράπεζα δεν έχει κάποιο “μαγικό” τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την αυξητική πίεση στον πληθωρισμό που προκαλεί η αδύναμη λίρα. Αν ήθελε να κρατήσει τον πληθωρισμό στο 2%, τότε θα το πετύχαινε μέσω αύξησης της ανεργίας και πιθανώς μία επιβράδυνση του ΑΕΠ ή ακόμα και με ύφεση της οικονομίας. Οπότε επιλέγει για ένα διάστημα να αφήσει τον πληθωρισμό να κινηθεί άνω του στόχου του 2% ώστε να συγκρατήσει μία πιθανή επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας Mark Carney εξηγεί ότι αν η ανάπτυξη της συνολικής ζήτησης διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα ή κινηθεί ανοδικά, τότε η νομισματική πολιτική θα πρέπει να γίνει περισσότερο περιοριστική, νωρίτερα από όσο αναμενόταν και με πιο βίαιο ρυθμό. Αντίθετα, αν παρατηρηθεί μία επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μεγαλύτερη από όσο αναμένεται, τότε η Τράπεζα θα πρέπει να κάνει την νομισματική της πολιτική περισσότερο επεκτατική. Η νομισματική πολιτική θα είναι σε θέση να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις με σκοπό την διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η επαναφορά του επιπέδου του πληθωρισμού στο 2%.

Για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) πιστεύουμε ότι θα επιβραδυνθεί κάπως όταν ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου από την ΕΕ καθώς θα πρέπει να υπογραφούν νέες διμερής ή καθολικές εμπορικές συμβάσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε μία πτώση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών του ΗΒ λόγω των δασμών ή των περιορισμών που θα επιβληθούν. Οι περιορισμοί θα αντισταθμιστούν προφανώς από μία πτώση της τιμής της λίρας, οπότε και πάλι θα έχουμε την επιστροφή της οικονομίας σε ανάπτυξη. Δεν θα επιλέξουμε να κάνουμε κάποια κίνηση στον FTSE καθώς οι εταιρίες στο ΗΒ εστιάζουν περισσότερο στις λιανικές πωλήσεις και την ιδιωτική κατανάλωση οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ δεν θα επιλέξουμε κάποια κίνηση στις εξαγωγικές εταιρίες καθώς υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για το μέλλον. Εκεί που θα μπορούσαμε να εστιάσουμε είναι σε πωλήσεις της λίρας όποτε αυτή έχει βρεθεί σε κάποια βραχυπρόθεσμη ενίσχυση. Παρ’ ολ’ αυτά οι κινήσεις αυτές θα πρέπει να είναι μικρές και το ρίσκο περιορισμένο καθώς έχει αφεθεί ανοιχτό το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, κάτι που θα αντέστρεφε τελείως την εικόνα. Ήδη ένα μέλος ψήφησε για αύξηση των επιτοκίων και πιθανώς να γίνουν περισσότεροι κατά την διάρκεια του έτους καθώς ο πληθωρισμός θα κινείται προς το 2.75%.

Πηγές: Bank of Japan, Swiss National Bank, Bank of England

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)