Ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής FED

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η FED, οι πληροφορίες που έφτασαν στην Τράπεζα από την προηγούμενη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, δείχνουν ότι η αγορά εργασίας συνεχίζει να ενισχύεται και η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται με  μέτριο ρυθμό. Η δημιουργία θέσεων εργασίας παραμένει συμπαγής και το επίπεδο της ανεργίας δεν παρουσιάζει σημαντική αλλαγή από τους προηγούμενους μήνες. Η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να ενισχύεται και οι επενδύσεις έχουν σταθεροποιηθεί. Ο πληθωρισμός έχει ενισχυθεί κατά τους τελευταίους μήνες πλησιάζοντας τον στόχο του 2%. Αν εξαιρέσουμε την ενέργεια και τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει σημαντική αλλαγή, όμως συνεχίζει να κινείται προς τον στόχο του 2%.

Βάσει της μακροοικονομικής κατάστασης η Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το επίπεδο του εύρους του βασικού της επιτοκίου κατά 0.25% στο 0,75%-1,00%. Η νομισματική πολιτική της θα παραμείνει διευκολυντική καθώς θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα χρήματα από τις λήξεις των ομολόγων τα οποία διατηρεί από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

Όπως αναφέρει, η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα μακροοικονομικά δεδομένα σχετικά με την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό, τις μελλοντικές εκτιμήσεις του πληθωρισμού και τις διεθνείς μακροοικονομικές συνθήκες ώστε να προσδιορίσει το μέγεθος και το χρονικό σημείο το οποίο θα πραγματοποιήσει την επόμενη αλλαγή της νομισματικής πολιτικής. Επίσης η Τράπεζα εκτιμά ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες θα είναι τέτοιες οι οποίες θα οδηγήσουν σε σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων μελλοντικά.

Βάσει των ανωτέρω, η στάση που θα κρατήσουμε έναντι των αμερικανικών δεικτών θα παραμείνει σταθερή, αναμένοντας διορθώσεις της τάξης του 3%-5% ώστε να δοκιμάζουμε αγορές με στόχο τα υψηλά που θα έχουν διαμορφωθεί πριν από τις διορθώσεις αυτές.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις μακροοικονομικές εξελίξεις πριν καταλήξουμε σε κάποια πιο θεμελιώδη στάση έναντι των αγορών καθώς περιμένουμε ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας και της Αγγλίας, ενώ έχουμε σε αναμονή την δημοσιοποίηση των πρακτικών από τις εν λόγω συνεδριάσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πηγή: Federal Reserve System

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)