Ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής από την ECB και Οικονομικές Εκτιμήσεις

Αμετάβλητη παρέμεινε η νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, όπως ανακοινώθηκε εχθές κατά την συνέντευξη τύπου. Πιο συγκεκριμένα το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης παρέμεινε στο 0.00%, της οριακής χρηματοδότησης στο 0.25% και της αποδοχής καταθέσεων στο -0.40%.

Παράλληλα το πρόγραμμα αγοράς και επανεπένδυσης ομολόγων (Asset Purchase Programme - APP) διατηρήθηκε για τον Μάρτιο στο ύψος των 80€ δις ενώ από τον Απρίλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017 θα μειωθεί στο επίπεδο των 60€ δις κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα προς την σταδιακή απόσυρση.

Παράλληλα, όπως σημειώθηκε, η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές συνθήκες και αν αυτό χρειαστεί, είτε θα αυξήσει το ποσό της μηνιαίας αγοράς ομολόγων, είτε θα επεκτείνει την διάρκειά της. Παράλληλα, τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν σε αυτά ή σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την λήξη του προγράμματος αγοράς ομολόγων.

Σε επίπεδο μακροοικονομικών, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κινήθηκε ανοδικά κατά 0.4% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, διατηρώντας ίσο ποσό ανάπτυξης με το τρίτο τρίμηνο. Βάσει των νέων στοιχείων που έρχονται στο προσκήνιο, αναμένουμε η ανάπτυξη να εδραιωθεί και να ισχυροποιηθεί. Η διευκολυντική νομισματική πολιτική έχει βοηθήσει την εγχώρια κατανάλωση και έχει συμβάλει στην απομόχλευση της οικονομίας. Η ανάκαμψη στις επενδύσεις συνεχίζει να υποστηρίζεται από τις καλές συνθήκες χρηματοδότησης και από την βελτίωση της εταιρικής κερδοφορίας. Επίσης η επέκταση της εργασίας η οποία είναι αποτέλεσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του παρελθόντος συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Επίσης, υπάρχουν στοιχεία για μία βελτιούμενη παγκόσμια ανάπτυξη και εμπόριο. Παρ’ ολ’ αυτά, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται λιγότερο ισχυρή λόγω του μειωμένου ρυθμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της εξυγίανσης πολλών ισολογισμών που πρέπει ακόμα να γίνουν σε πολλούς τομείς.

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ για τα επόμενα έτη κάνουν λόγο για ανάπτυξη 1.8% το 2017, 1.7% το 2018 και 1.6% το 2019. Αν συγκρίνουμε τις εκτιμήσεις αυτές με τις προηγούμενες θα δούμε ότι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2017 και του 2018 έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά. Το ρίσκο σχετικά με την ανάπτυξη της Ευρωζώνης έχει περιοριστεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, αλλά παραμένει συσχετισμένο κυρίως με παγκόσμιους παράγοντες, πράγμα που σημαίνει ότι η εισαγόμενη στην Ευρωζώνη μεταβλητότητα μπορεί να ανατρέψει σε σημαντικό βαθμό τις προβλέψεις της ΕΚΤ.

Στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η Eurostat αναμένει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα κινηθεί στο 2.0% τον Φεβρουάριο, αυξημένος από το 1.8% τον Ιανουάριο και από 1.1% τον Δεκέμβριο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί σημαντική ανοδική πίεση για τον συνολικό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και να κινηθεί σταδιακά ανοδικά μεσοπρόθεσμα, βοηθούμενος από τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. 

Οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό βρίσκονται στο 1.7% για το 2017, στο 1.6% για το 2018 και στο 1.7% για το 2019. Αν συγκρίνουμε τις τρέχουσες εκτιμήσεις με τις εκτιμήσεις του προηγούμενου τριμήνου θα δούμε ότι η εκτίμηση για το 2017 έχει αναθεωρηθεί σημαντικά ανοδικά, για το 2018 έχει αναθεωρηθεί ανοδικά ενώ για το 2019 έχει παραμείνει σταθερή. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε ο πληθωρισμός θα βρίσκεται στον στόχο της ΕΚΤ (κοντά, αλλά κάτω από το 2.0%) από φέτος, πράγμα που σημαίνει ότι τα έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής βρίσκονται κοντά στη λήξη τους, ίσως εντός του 2018.

Στα νομισματικά μεγέθη τώρα, το Μ3 σημείωσε ετήσια άνοδο 4.9% τον Ιανουάριο του 2017, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου προήλθε από τα πιο ρευστοποιήσιμα συστατικά του, όπως το Μ1 το οποίο αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 8.4% στην ίδια περίοδο. Και από εδώ μπορούμε να δούμε την πορεία της απομόχλευσης της οικονομίας.

Τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σημείωσαν ετήσια άνοδο 2.3% τον Ιανουάριο, ενώ κατά την ίδια περίοδο τα δάνεια προς νοικοκυριά σημείωσαν άνοδο 2.2%. Αν και οι εξελίξεις στην πιστωτική επέκταση συνεχίζουν αναδεικνύουν την χρονοκαθυστέρηση μεταξύ αυτής και του οικονομικού κύκλου, τα έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής έχουν αρχίσει να στηρίζουν σταθερά την πιστωτική ανάπτυξη των τραπεζών.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη παραμένει σε μία επιταχυνόμενη και βελτιούμενη τάση, οι εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία είναι θετικές, και το μόνο άμεσο βραχυπρόθεσμο ρίσκο είναι η εισαγόμενη μεταβλητότητα από το εξωτερικό. Βάσει αυτών, η οπτική μας για τις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρωζώνης θα είναι να εστιάζουμε στις διορθώσεις 3% - 5% με σκοπό να κάνουμε τοποθετήσεις με στόχο την επαναφορά σε νέα υψηλά ή την “ισοφάριση” των τρέχοντων υψηλών, ενώ για το Ευρώ θα μπορούσαμε να αναμένουμε μία μακροπρόθεσμη ενίσχυση, αν η απόσυρση των έκτακτων μέτρων νομισματικής πολιτικής γίνει περισσότερο βέβαιη μετά από κάποια επόμενη ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής.

Πηγή: European Central Bank

Επιμέλεια: Φρουζάκης Θεοχάρης, IMC (frouzakis@moneyworld.gr)