ΠΡΟΦΙΛ

Η επενδυτική είναι μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες αγορές διεθνώς. Η δυναμική που διαρκώς προσδίδει η νέα τεχνολογία και οι αλλαγές που επιβάλλονται από τις ρυθμιστικές αρχές είναι κάποιες από τις καθημερινές προκλήσεις του χώρου. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάδειξη και η εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών αποτελούν για εμάς θεμελιώδη αξία. Στη Moneyworld.gr ταυτιζόμαστε με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας βάζοντας τα συμφέροντα των μελών μας στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

Το όραμά μας είναι να αποτελούμε ένα παράδειγμα ποιότητας υπηρεσιών για κάθε επαγγελματία και με τον τρόπο αυτό να αναδείξουμε την κοινωνική προσφορά που μπορεί να υπηρετήσει ο κλάδος των επενδύσεων. Γιατί για εμάς, ένας επενδυτής δεν είναι απλά κεφάλαια υπό διαχείριση ή μερικοί αριθμοί σε ένα ισοζύγιο. Για εμάς ο επενδυτής είναι ένας άνθρωπος με ελπίδες και στόχους.

Για να πετύχουμε το όραμά μας συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως. Προσπαθούμε να μειώσουμε τα εμπόδια και να κάνουμε προσιτές τις επενδυτικές υπηρεσίες σε όλους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε σε ένα πιο διάφανές και πιο ηθικό επενδυτικό περιβάλλον διότι η επενδυτική για εμάς δεν είναι απλώς το χρηματικό κέρδος, είναι το να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Υπηρεσίες

Ενημέρωση

Η ενημέρωση για έναν επενδυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές ανάγκες, διότι είναι ο κυριότερος παράγοντας λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Κάθε επενδυτής αντιμετωπίζει καθημερινά την δυσκολία της υπερπληροφόρησης μέσα από τα ενημερωτικά δίκτυα των οποίων η εργασία είναι η πρόκληση του ενδιαφέροντος.

Εμείς ακολουθούμε μία πολιτική λιτής αλλά ουσιαστικής πληροφόρησης η οποία βοηθά τον επενδυτή να αντιληφθεί τις αιτίες και τις συνέπειες των καθημερινών οικονομικών εξελίξεων αποκομμένες από την συναισθηματική φόρτιση την οποία δημιουργεί ο “δημοσιογραφικός” τρόπος γραφής.

Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι μία διαρκής διαδικασία η οποία στόχο έχει την μετάβαση τεχνογνωσίας στα μέλη μας κατά τρόπο τέτοιο που να είναι κατανοητή και εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα. 

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι  υπεύθυνη και απαιτητική υπηρεσία. Είναι ουσιαστικής σημασίας η αναγνώριση και η ανάδειξη των αναγκών του κάθε επενδυτή ξεχωριστά πριν προσχωρήσουμε σε κάποια συμβουλή.

Κάθε επενδυτής έχει ένα μοναδικό προφίλ με διαφορετικούς στόχους και ανάγκες. Η εξατομίκευση της υπηρεσίας αυτής και η αποφυγή της παροχής δομημένων υπηρεσιών είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε για την υλοποίηση του οράματός μας. Δηλαδή να φέρουμε τους απλούς επενδυτές σε επαφή με επενδυτικές υπηρεσίες που πρόσβαση έχουν μόνο επαγγελματίες του χώρου ή μεγάλοι επενδυτές μέσω υπηρεσιών wealth management.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι η σημαντικότερη και πιο υπεύθυνη εργασία η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του moneyworld.gr.

Η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται επίσημα, από πιστοποιημένο διαχειριστή επενδύσεων (Φρουζάκη Θεοχάρη) μέσω Ελβετικής Επενδυτικής Τράπεζας. Το άνοιγμα καταθετικού και επενδυτικού λογαριασμού στην επενδυτική τράπεζα όπως και η υπογραφή σύμβασης αποτελούν προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Το χαρτοφυλάκιο το οποίο βρίσκεται υπό διαχείριση αποτελεί ένα μείγμα από επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου (όπως παράγωγα χρηματιστηριακών δεικτών και παράγωγα συναλλάγματος) και ο σκοπός είναι να εξασφαλίζουμε σημαντικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα (σε επίπεδο οικονομικών κύκλων).

Οι επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούμε εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες οι οποίες αποτελούν όλες τους ενεργητική διαχείριση και θεμελιώδης στόχος μας είναι να έχουμε απόδοση ίση ή μεγαλύτερη από τον δείκτη S&P500, όταν αυτός βρίσκεται σε ανοδικό κύκλο.