Γιατί δεν σορτάρουμε ακόμα??

Ο σύμβουλος επενδύσεων Φρουζάκης Θεοχάρης αναλύει τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν σορτάρει ακόμα τα χρηματιστήρια στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του moneyworld.gr

  • [1]