Ανάλυση ανακοίνωσης νομισματικής πολιτικής ΕΚΤ

Ο σύμβουλος επενδύσεων Φρουζάκης Θεοχάρης αναλύει την ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του moneyworld.gr

  • [1]